Almir Badnjević postao član Evropske akademije nauka i umjetnosti u Salzburgu

Almir Badnjević, direktor Verlaba, postao redovan član Evropske akademije nauka i umjetnosti u Salzburgu u disciplini Tehničke nauke.

Akademik Badnjević će zvanično primiti i diplomu Akademije na svečanoj inauguraciji 05.03.2022. godine u Salzburgu, Austrija, kao jedan od najmlađih članova.

Evropska akademija nauka i umjetnosti (Academia Scientiarum et Artium Europaea) je međunarodna akademska organizacija, transnacionalna, interdisciplinarna, u koju je uključeno oko 2.000 vrhunskih naučnika i umjetnika koji se bave pitanjima s kojima se suočava savremena Evropa i svijet.
Među njenim članovima nalazi se i 35 Nobelovaca kao i papa Benedict XVI. Akademiju čine vodeći naučnici, umjetnici i donosioci odluka, koji su posvećeni inovativnom istraživanju, interdisciplinarnoj i transnacionalnoj saradnji, kao i razmjeni i širenju znanja. Članovi Akademije biraju se zbog svojih izuzetnih dostignuća u nauci, umjetnosti i upravljanju.

Uspostavljen je i Univerzitet Akademije: Alma Mater Europea, koja daje znanje svojih akademika mladima. Bez usmjerenja na financijsku dobit, ova akademija je osnovana sredstvima Evropske unije u Salzburgu 1990. godine, inicijativom kardio-hirurga Felixa Ungera iz Salzburga, bečkog nadbiskupa Franza Königa, te politologa i filozofa Nikolausa Lobkowicza.

Članovi su nominirani i izabrani od strane Senata Akademije, zbog zasluga na području znanstvenih istraživanja i drugih dostignuća. Članstvo je priznanje i nagrada za znanstveni rad. Članovi Akademije su organizirani u sedam znanstvenih disciplina: Humanistika, Medicina, Umjetnost, Prirodne znanosti, Društvene nauke, Pravo i Ekonomija, Tehničke nauke i Nauke o okolišu i Svjetske religije.

- Advertisement -

Pročitajte i