9. redovna sjednica: Dom naroda FBiH usvojio Prijedlog zakona o jedinstvenom registru taksi i naknada

Nakon duže rasprave zastupnici su primili k znanju Informaciju o epidemiološkoj situaciji vezanoj za koronavirus u Federaciji BiH te Informaciju o Planu vakcinacije protiv koronavirusa u ovom entitetu.

Osim po zdravlje stanovništva, zastupnicima su ponuđeni i podaci o utjecaju epidemije koronovirusa i na druge segmente života, prije svih na privredu.

“Mislim da je najveća vrijednost ponuđenih informacija u tome što imamo podatke o utjecaju epidemije u različitim oblastima života i rada, od zdravlja stanovništva do privrede”, kazao je Tomislav Martinović, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

U nastavku zasjedanja usvojen je Prijedlog zakona o jedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji BiH. Jedan je to od reformskih zakona čijim donošenjem će se poboljšati poslovno okruženje i povećati inozemna ulaganja u Federaciji BiH.

Usvojenim zakonskim rješenjem, na načelima zakonitosti, transparentnosti i jednoobraznosti, uspostavlja se jedinstven Registar taksi i naknada u Federaciji BiH.

Elektronska baza podataka sadržavat će podatke o taksama i naknadama u Federaciji BiH koji se kao javni prihodi prikupljaju po federalnim ili kantonalnim, te propisima jedinica lokalne samouprave i redovito će se ažurirati.

U Formi nacrta, kako ističu, usvojen je i Zakon o zaštiti zraka.

Zaključcima koji su također prihvaćeni definirano je kako će o Nacrtu biti organizirana javna u trajanju od 60 dana, a u istom roku bit će pribavljena i mišljenja skupština kantona budući da je riječ o zakonu iz zajedničke nadležnosti Federacije BiH i kantona.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo nije dobio potporu izaslanika. Nacrt zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH usvojen je uz zaključak o proveđenju javne rasprave u trajanju od 60 dana.

- Advertisement -

Pročitajte i