Danas posebna sjednica Narodne skupštine RS na Dodikov zahtjev: Na dnevnom redu ocjena Inckovog rada

Narodna skupština Republike Srpske danas će, na zahtjev predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika, održati posebnu sjednicu na kojoj će jedina tačka dnevnog reda biti – ocjena rada visokog predstavnika, primjena Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH u periodu razgovora o imenovanju novog visokog predstavnika.

Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović rekao je juče poslije skupštinskog Kolegijuma da će uvodno obraćanje o temi imati Dodik.

Dodik je izjavio nedavno da očekuje da Narodna skupština Republike Srpske usvoji zaključak o neprihvatanju imenovanja novog visokog predstavnika u BiH, ukoliko ono bude sprovedeno na nezakonit način kao što je to bio slučaj sa većinom dosadašnjih.

Autokratska ovlaštenja

U materijalu, koji je predložen Narodnoj skupštini za današnju posebnu sjednicu, navodi se da je značajan doprinos visokih predstavnika produbljivanju nerazumijevanja i netrpeljivosti između konstitutivnih naroda kao nosilaca suvereniteta BiH i da je krajnje vrijeme da, umjesto novog pokušaja bespravnog i nezakonitog imenovanja novog, Ured visokog predstavnika bude zatvoren.

Podsjeća se da je tumačenjem Aneksa 10 na način da mu ovaj aneks daje ovlašćenja da vlada putem odluka, vansudskim putem kažnjava i sebi dodjeljuje druga autokratska ovlašćenja, visoki predstavnik prekršio obavezu tumačenja u dobroj mjeri po osnovu Bečke konvencije o ugovornom pravu.

– Visoki predstavnik povremeno pogrešno tvrdi da ima više zasebnih izvora ovlašćenja – Aneks 10, zaključke Upravnog odbora PIK-a i rezolucije Savjeta bezbjednosti UN. Stvarnost je, međutim, da Aneks 10 definiše tek njegove zadatke, da Upravni odbor PIK-a nikada nije raspolagao pravom da uređuje ili definiše mandat i ovlašćenja visokog predstavnika, a da Savjet bezbjednosti nikada nije usvojio dopune ovlašćenja visokog predstavnika iz Aneksa 10, tako da su svi postupci visokog predstavnika koji idu izvan okvira ovog aneksa – piše u materijalu.

Bilo koja odluka visokog predstavnika ne može imati pravnu snagu sve dok strane kojima su odluke upućene ne pristanu na njihovu primjenu sa stanovišta prava.

– S tim u vezi, a imajući u vidu da je visoki predstavnik uveliko prekoračio ulogu dodijeljenu Aneksom 10, u potpunosti je opravdano ignorisanje diktata visokog predstavnika nametnutih kršenjem ograničenja njegovih ovlašćenja iz ovog aneksa – naglašava se u materijalu.

Zakazana za 12 sati

Da bi se kvalifikovala za članstvo u EU, BiH mora postati zemlja koja može da upravlja sama sobom, čiji se suverenitet u potpunosti poštuje.

– Ovo neće biti moguće sve dok visoki predstavnik bude prisutan u BiH i dok bude prisvajao ovlašćenje da putem odluka nameće zakone, mijenja Ustav i kažnjava kako mu se prohtije, uz potpuno prenebregavanje dejtonskog ustavnog sistema i međunarodnog prava. Ako BiH želi da postane država sa punim suverenitetom i članica EU, prisustvo visokog predstavnika u BiH mora se okončati – navodi se u materijalu.

Početak posebne sjednice zakazan je za 12 sati.

- Advertisement -

Pročitajte i