Navukli joj još koju marku: Samra Ćosović ima novu dužnost u Vladi FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, uz ostalo, rješavala je i kadrovska pitanja.

Tako je Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH pošta d.o.o. Sarajevo, zbog okončanja konkursne procedure.

Istovremeno je data prethodna saglasnost za imenovanje Zije Brzine, Emira Sulejmanovića, Muvedeta Šišića, Denisa Zahirovića, Amira Karića, Mirela Miškovića i Josipa Bulića za članove Nadzornog odbora ovog javnog poduzeća, uime državnog kapitala, na period od četiri godine.

Izmjenom postojećeg Rješenja, za predsjednika Komisije za administrativna pitanja imenovan je Edin Ramić, a za člana Šemsudin Dedić.

U Komisiju za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade FBiH i njihovih savjetnika imenovani su Zora Dujmović (predsjednica), Aljoša Čampara, Jelka Milićević, Vesko Drljača, Nermin Džindić i Zlatko Vujanović (članovi).

Danas je imenovana Disciplinska komisija Vlade FBiH za postupanje po predstavkama na rad i disciplinskim prijavama podnesenim protiv rukovodilaca samostalnih federalnih uprava i samostalnih upravnih organizacija, u sastavu Alen Šarčević (predsjednik), Sanin Pačariz i Samra Ćosović (članovi), na mandat od dvije godine.

Nadzornom odboru Binasa d.d. Bugojno date su prethodne saglasnosti za razrješenje Murisa Šupića s pozicije vršioca dužnosti člana Uprave – direktora ovog privrednog društva, a zbog podnesene ostavke, te za imenovanje Abaza Mandžuke za novog vršioca ove dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društva su, uime Vlade FBiH, opunomoćeni Sanela Milavić – Repak (BH Telecom d.d. Sarajevo) i Halko Balavac (BH Gas d.o.o. Sarajevo).

- Advertisement -

Pročitajte i