Sve zbog kraćeg februara: Stanivuković poništio tender! “Prointer” ostao bez pola miliona KM

Komisija za javnu nabavku „Nabavka SA – Software Assurance za postojeći Microsoft EA (Enterprise Agreement) ugovor“, čija je procijenjena vrijednost 550.000,00 KM bez PDV-a utvrdila je da ponude koje su pristigle u gradsku upravu nisu prihvatljive, objavljuje portal BUKA.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je bio najniža cijena, a Grad je dobio dvije ponude.
Jednu je poslala grupa ponuđača „COMTRADE SYSTEM INTEGRATION“ d.o.o. Sarajevo i „PROINTER ITSS“ d.o.o. Banjaluka, ukupne cijene 573.298,44 KM sa PDV-om. Druga je stigla od grupe ponuđača „COMBIS“ d.o.o. Sarajevo i „COMBIS“ d.o.o. Zagreb, koji su ponudili uraditi posao po cijeni od 566.756,58 KM sa PDV-om.

Ipak, na kraju su obje ponude odbijene, a veoma je zanimljivo kako je “Prointer ITSS” ostao bez posla.

Naime, razmatrajući ponude, komisija je utvrdila da prema tenderskoj dokumenstacji ponuđači su morali dostaviti garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 8.250 KM, koja mora važiti 60 dana od isteka roka za podnošenje ponuda. Rok za podnošenje ponuda je istekao dana 18.01.2021. godine u 12:00 sati. U skladu s tim, ponude treba da vrijede do 19.03.2021. godine.

Grupa ponuđača “Prointer ITSS” i “Comtrade system integration” je dostavila garnciju za ozbiljnost ponude koja stupa na snagu 18.01.2021. godine, od 12:00 sati, a ističe dana 18.03.2021. godine, u 12:00 sati. Kako su konstatovali u Komisiji, dan 18.03.2021. godine, je kalendarski pedeset i deveti dan od isteka roka za podnošenje ponuda, pa bi garancija trebala da važi do kraja radnog vremena sljedećeg kalendarskog dana. Zbog ovog propusta, odnosno jednog dana koji im se izgubio u februaru od 28 dana, “Prointer” je ostao bez još jednog vrijednog posla.

- Advertisement -

Pročitajte i