Potvrđena optužnica za genocid u predmetu Zoran Malinić

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu u predmetu Zoran Malinić koja optuženog tereti da je počinio krivično djelo genocid.

“U optužnici se navodi da je za vrijeme širokog i sistematičnog napada, preduzetog u periodu od 6. jula do 1. novembra 1995. godine od pripadnika Vojske Republike Srspke i Ministarstva unutrašnjih poslova RS, usmjerenog protiv bošnjačkog stanovništva zaštićene zone Ujedinjenih nacija Srebrenica, izvedena operacija trajnog i prisilnog preseljenja cjelokupnog bošnjačkog civilnog stanovništva, operacija hvatanja, zatvaranja i pogubljenja vojno sposobnih muškaraca Bošnjaka i dječaka iz srebreničke enklave, te operacija njihovog ukopa, iskopa te ponovnog ukopa na drugim lokacijama u cilju skrivanja dokaza”, navodi se u saopštenju iz Suda BiH.

U optužni se kaže da je na taj način djelimično istrijebljena skupina bošnjačkog naroda pri čemu je cjelokupno bošnjačko stanovništvo, do 40.000 civila Bošnjaka, uklonjeno iz srebreničke enklave, a više od 8.000 muškaraca Bošnjaka i dječaka ubijeno.

“Optuženi Zoran Malinić je u svojstvu komandanta bataljona Vojne policije 65. zaštitnog motorizovanog puka Glavnog štaba VRS-a, postupajući po komandama Ratka Mladića i njemu podređenih starješina Glavnog štaba VRS-a i Milomira Savčića, komandanta 65. zaštitnog puka, u periodu od 11. do 15. jula 1995. godine na području Nove Kasabe, ranije Dušanovo, uključujući osnovnu školu i stadion, znajući za njihovu namjeru, svjesno pružao pomoć članovima udruženog zločinačkog poduhvata čiji je plan bio da prethodno zarobe, potom zatvore i po kratkom postupku pogube i zakopaju vojno sposobne muškarce Bošnjake iz srebreničke enklave i na taj način ih uklone kao grupu”, navedeno je u optužnici Tužilaštva BiH.

- Advertisement -

Pročitajte i