Skupština KS: Tužilaštvo KS da hitno provjeri diplomu Sebije Izetbegović

Klub Naroda i pravde zatražio je, a Skupština KS podržala da se od Tužilaštva KS zatraži da što prije izvrši provjere navoda da direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović nije u skladu sa zakonom položila ispite na postdiplomskom studiju, te da je krivotvorila indeks Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Zatraženo je i da Tužilaštvo KS hitno, putem međunarodne pomoći zatraži provjeru vjerodostojnosti indeksa, s obzirom da se iz do sada prikupljenih i objavljenih informacija može osnovano zaključiti da postoji sumnja u počinjenje krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja.

Obrazlažući ovaj zahtjev, zastupnica NIP-a Danijela Kristić na današnjoj sjednici Skupštine KS obrazložila je da je provjerom Rektorata i nadležne kantonalne inspekcije do sada utvrđeno nekoliko nepobitnih činjenica.

Između ostalog, pomenula je da Izetbegović nije imala uslove za upis na postdiplomski studij shodno prosjeku ocjena na Medicinskom fakultetu.

“Također, Zagrebački univerzitet u svom odgovoru Rektoratu Sarajevskog univerziteta nije mogao potvrditi vjerodostojnost indeksa koji je priložen kao dokaz da je navedena osoba u Zagrebu položila 10 ispita. Ovakvo stanje je također utvrđeno provjerom Kantonalne inspekcije Kantona Sarajevo. Da su stvari upravo ovakve potvrdila je i sama direktorica KCUS-a, odgovorajući na upite medija, rekavši da nikada nije polagala ispite postdiplomskog studija u Zagrebu”, navela je Kristić zahtjeve Kluba.

Kako je dalje dodala, imajući u vidu sve to, te da je da je Skupština nadležna za visoko obrazovanje, činjenice da je najveći finansijer KCUS-a Sarajevo, a shodno nejasnoćama, u NiP-u smatraju da Tužilaštvo KS mora hitno reagovati.

“Ovakav zahtjev Skupštine KS prema Tužilaštvu je neophodan s obzirom da Tužilaštvo do sada nije, iz potpuno nerazumljivih razloga, po službenoj dužnosti formiralo predmet i krenulo u provjere. Potvrda dostupnih navoda u javnosti dovodi do nemjerljive štete po kredibilitet Univerziteta u Sarajevu kao i do upitnosti diploma na Medicinskom fakultetu, s s obzirom da student polažu ispite pred osobom koja nema zakonske uvjete da bude professor”, navodi se u zaključcima NiP-a koje je iznijela Kristić na današnjoj sjednici Skupštine KS.

Ova inicijativa usvojena je sa 21 glasom ZA.

- Advertisement -

Pročitajte i