Sumnja se da je otac koji je ubio djecu bio pod utjecajem psihofarmaka

Direktor KBC-a Sestre milosrdnice Davor Vagić rekao je u subotu da je 56-godišnji Harald Kopitz, koji je noćas u Zagrebu ubio svoje troje maloljetne djece i potom pokušao samoubojstvo, za sada stabilno, a rade se nalazi je li bio pod utjecajem psihofarmaka, piše avaz.ba.

Rade nalaze

– Apsolutno se rade svi mogući nalazi zbog sumnje da je bio pod utjecajem psihofarmaka, ali to ne možemo decidirano reći – izjavio je Vagić.

Psihofarmacima se u pravilu smatraju lijekovi koji utječu na psihičke procese, pa se primjenjuju u liječenju duševnih bolesti i poremećaja.

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) iz 1976. godine, psihofarmaci su lijekovi koji djeluju na psihičke funkcije, ponašanje i doživljavanje bolesnika. Obuhvataju nekoliko grupa lijekova kao što su psiholeptici (antipsihotici, anksiolitici, hipnotici i sedativi), psihoanaleptici (antidepresivi, psihostimulansi, nootropici i lijekovi protiv demencije) te ostali lijekovi koji djeluju na centralni živčani sistem.

Najistaknutiji su antidepresivi

U širem smislu psihofarmacima se smatraju hemijske tvari koje u određenoj dozi na poseban način djeluju na duševni život i psihičko ponašanje, pri čemu bi se u psihofarmake mogli uvrstiti i alkohol i droga.

Češće se ipak pod terminom psihofarmaka misli na lijekove koji utječu na psihu čovjeka. Ovdje se najčešće misli s jedne strane na psiholeptike, koji reduciraju psihičku aktivnost i dijele se na antipsihotike, anksiolitike te hipnotike i sedative, te s druge strane na psihoanaleptike, među kojima su najistaknutiji antidepresivi.

- Advertisement -

Pročitajte i