WHO: Nova varijanta koronavirusa zove se Omicron i zabrinjavajući je soj

Tehnička savjetodavna grupa za praćenje evolucije virusa SARS-CoV-2 (TAG-VE) neovisna je grupa stručnjaka koja povremeno prati i ocjenjuje evoluciju SARS-CoV-2 te procjenjuje mijenjaju li određene mutacije i kombinacije mutacija ponašanje virusa SARS-CoV-2.

TAG-VE danas se sastao kako bi procijenio varijantu koronavirusa B.1.1.529.

Na temelju prezentiranih dokaza koji ukazuju na štetnu promjenu u epidemiologiji COVID-19, TAG-VE je danas savjetovao Svjetsku zdravstvenu organizaciju da ovu varijantu treba označiti kao VOC (zabrinjavajuća varijanta virusa).

WHO je tako danas označio B.1.1.529 kao VOC, a varijantu su nazvali – Omicron.

Stoga, kako je saopćeno, WHO od zemalja traži da učine sljedeće:
• da poboljšaju napore za praćenje i sekvencioniranje kako bi bolje razumjeli cirkulirajuće varijante SARS-CoV-2.
• da dostave kompletne sekvence genoma i povezane metapodatke u javno dostupnu bazu podataka, kao što je GISAID.
• da prijave prve slučajeve s infekcijom ove varijante.
• gdje postoje kapaciteti i u koordinaciji s međunarodnom zajednicom, provoditi terenska istraživanja i laboratorijske procjene kako bi se poboljšalo razumijevanje potencijalnih utjecaja ove varijante na epidemiologiju COVID-19, ozbiljnost, učinkovitost javnozdravstvenih i socijalnih mjera, dijagnostičke metode, imunološki odgovor, protutijela neutralizacija ili druge relevantne karakteristike.

Pojedinci se podsjećaju da poduzmu mjere za smanjenje rizika od COVID-19, uključujući dokazane mjere javnog zdravlja i socijalne zaštite kao što su nošenje prikladnih maski, higijena ruku, fizičko distanciranje, poboljšanje ventilacije unutarnjih prostora, izbjegavanje prepunih prostora i cijepljenje”, saopćeno je iz WHO.

Varijanta B.1.1.529 prvi je put prijavljena WHO-u iz Južne Afrike 24. novembra 2021.

“Epidemiološku situaciju u Južnoj Africi obilježila su tri različita vrhunca prijavljenih slučajeva, od kojih je posljednja bila pretežno Delta varijanta. Posljednjih sedmica infekcije su se naglo povećale, što se podudara s otkrivanjem varijante B.1.1.529. Prva poznata potvrđena infekcija B.1.1.529 bila je iz uzorka prikupljenog 9. novembra 2021.

Ova varijanta ima veliki broj mutacija, od kojih su neke zabrinjavajuće. Preliminarni dokazi upućuju na povećan rizik od ponovne infekcije ovom varijantom, u usporedbi s drugim zabrinjavajućim varijantima. Čini se da se broj slučajeva ove varijante povećava u gotovo svim provincijama u Južnoj Africi. Trenutna SARS-CoV-2 PCR dijagnostika otkriva ovu varijantu i ovaj se test stoga može koristiti kao marker za ovu varijantu, dok se čeka potvrda sekvenciranja. Koristeći ovaj pristup, ova varijanta je otkrivena bržim stopama od prethodnih porasta infekcije, što sugerira da bi ova varijanta mogla imati prednost u rastu”, saopćeno je danas iz WHO.

U toku je niz studija i TAG-VE će nastaviti ocjenjivati ovu varijantu. SZO će po potrebi priopćiti nove nalaze državama članicama i javnosti.

- Advertisement -

Pročitajte i